Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

GLOBAL PARTNER NETWORKS

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby kontaktowe w sprawach wyjazdów w ramach sieci Utrecht Network:

dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 10
tel. 12 663 30 13
izabela.zawiska@uj.edu.pl

mgr Agnieszka Kołodziejska-Skrobek 
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 30 14
agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

Sieć Utrecht Network współpracuje z siecią uczleni amerykańskich Middle America Universities International (MAUI), australijskich Australian-European Network (AEN) oraz brazylijskicch Rede das Assessorias Internacionais das Instituições de Ensino Superior do Rio de Janeiro (REARI-RJ) umożliwiając międzynarodową wymianę studentów. 

W ramach współpracy studenci uczleni europejskich sieci Utrecht Network, w tym studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, mają możliwośc nieodpłatnego studiowania przez okres jedengo semestru w uczelniach partnerskich spoza Europy. Jednocześnie na zasadach wzajemności studenci z USA, Australii i Brazyli mogą przez jeden semestr stdiować w Uniwersytecie Jagiellońskim. 

 

UCZELNIE PARTNERSKIE 

MAUI (USA)

 

AEN (AUSTRALIA)

 

REARI-RJ (BRAZYLIA)