Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SUMMER SCHOOLS

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby kontaktowe w sprawach wyjazdów w ramach sieci Utrecht Network:

dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 10
tel. 12 663 30 13
izabela.zawiska@uj.edu.pl

mgr Agnieszka Kołodziejska-Skrobek 
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 30 14
agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Utrecht Network Summer Schools

Szkoły letnie sieci Utrecht Network są wspólnym przedsięwzięciem realizowanym przez uczelnie będące członkami sieci i organizowane w jednym z uniwersytetów partnerskich, przy wspólnym zaangażowaniu nauczycieli akademickich i wykładowców z uczelni UN. 

Szkoła letnia organizowana w ramach współpracy uczelni UN oferuje mozliwość uczestnictwa w tematycznych spotkaniach wykładowców i studentów, poczas których prowadzone są zajęcia, wykłady i warsztaty pogłębiające wiedzę w danej dziedzinie i zwiększające kompetencje uczestników. 

W ramach udziału Uniwersytetu Jagiellońskiego w sieci Utrecht Network możliwe jest nieodpłatne uczestnictwo dwóch studentów UJ w szkole letniej organizowanej przez Utrecht Network. Oferta ogłaszana jest co roku w okolicach marca/kwietnia. 

Zachęcamy do śledzenia strony i składania aplikacji, zgodnie z wymogami ujętymi w zaproszeniu do udziału. 

UWAGA!
Studenci UJ biorący udział w szkole letniej są zwolnieni z opłaty za uczestnictwo, nie otrzymują jednak żadanego dodatkowego dofinansowania ze środków UJ ani UN.
Koszty związane z podróżą oraz utrzymaniem za granicą podczas uczestnictwa w szkole leżą w gestii studenta.