Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O SIECI

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Osoby kontaktowe w sprawach wyjazdów w ramach sieci Utrecht Network:

dr inż. Izabela Zawiska
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 10
tel. 12 663 30 13
izabela.zawiska@uj.edu.pl

mgr Agnieszka Kołodziejska-Skrobek 
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Czapskich 4, pok. 25
tel. 12 663 30 14
agnieszka.kolodziejska-skrobek@uj.edu.pl

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UTRECHT NETWORK

Sieć Utrechcka (Utrecht Network) powstała w 1987 roku jako inicjatywa uczelni europejskich z intencją wspierania mobilności studenckiej. 

Uniwersytet Jagielloński dołączył do sieci w 1997 roku, choć już we wcześniejszych latach uczestniczył we wspólnym projekcie Tempus. W chwili obecnej w konsorcjum zaangażowane są 32 uniwersytety z 27 krajów (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Łotwa, Litwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy). Ponadto Sieć nawiązała współpracę partnerską z konsorcjami uczelni w Australii, USA i Brazyli (Australian University Network, Mid-America Universities International i REARI-RJ).

Na przestrzeni 25 lat działalności Sieci około 20 000 studentów uczelni partnerskich wzięło udział w wymianie stypendialnej (głównie poprzez program Erasmus).

Zadania kluczowe i cele UN:

  • stworzenie elitarnej grupy uniwersytetów, w celu zapewnienia elastycznej współpracy w zakresie wspólnych programów mobilnościowych oraz nowoczesnych ofert kształcenia;
  • rozszerzenie i optymalizacja oferty mobilności studenckiej;
  • praktyczna implementacja europejskiego programu Life Long Learning poprzez rozwój programów mobilnościowych dla nauczycieli akademickich oraz kadry administracyjnej;
  • intensywna wymiana dobrych praktyk oraz ich wdrażanie w zakresie internacjonalizacji zrzeszonych w sieci uczelni wyższych w tym głównie opracowanie nowych joint programów i uzyskiwanie wspólnych tytułów naukowych;
  • wsparcie organizacyjne szkół letnich dla studentów oraz warsztatów podnoszących kwalifikacje kadry akademickiej;
  • promocja europejskich uczelni wyższych na mapie edukacyjnej świata.

 Główne obszary działania UJ w UN:

  • MAUI (Mid-America Universities International): umożliwia studentom UJ studiowanie na prestiżowych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych bez opłaty za czesne;
  • AEN (Australian-European Network): umożliwia studentom UJ studiowanie na prestiżowych uniwersytetach w Australii bez opłaty za czesne;
  • REARI-RJ: umożliwia studentom UJ studiowanie na prestiżowych uniwersytetach w Brazyli bez opłaty za czesne;
  • Young Researchers Grant: umożliwia magistrantom i doktorantom wyjazdy badawcze do uniwersytetów w sieci utrechckiej